Polish English Russian Ukraine

Korzyści serwisowania wózka widłowego dwupaletowego

2021-06-01

Wózek widłowy dwupaletowy to sprzęt, bez którego trudno wyobrazić sobie płynną pracę magazynu. Jak jednak każde urządzenie także i on podlega zużyciu. Dlatego warto go systematycznie serwisować. Jakie korzyści daje regularny serwis wózków widłowych. Co ile należy go przeprowadzać?

Serwis wózków widłowych dwupaletowych – korzyści

Nawet najnowocześniejszy sprzęt podlega zużyciu. Nie inaczej jest w przypadku wózków widłowych dwupaletowych. Ich serwisowanie jest ważne z kilku powodów. Przede wszystkim pozwala utrzymać sprzęt w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres jego użytkowania, a sprawny wózek widłowy to gwarancja prawidłowego funkcjonowania magazynu. Wszelkie czynności wykonywane za jego pomocą przebiegają bowiem zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Co więcej, systematyczny serwis wózków widłowych pozwala zawczasu wykryć elementy w gorszym stanie technicznym. Niweluje to ryzyko przerodzenia się drobnych usterek w poważne awarie, które mogłyby doprowadzić do całkowitego unieruchomienia sprzętu. Niedziałający wózek widłowy zawsze działa na niekorzyść przedsiębiorcy.

Po pierwsze, trzeba liczyć się z opóźnieniami w pracy magazynu, co może negatywnie wpłynąć na cały łańcuch dostaw, a tym samym doprowadzić do spadku zadowolenia i zaufania wśród klientów. Co więcej, opóźnienia w dostawie mogą skutkować konieczność zapłaty kar umownych. Po drugie, naprawa poważnej usterki może okazać się kosztowna. W tym przypadku doskonale sprawdza się stara zasada, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Regularny serwis wózków widłowych sprawia, że pozostają one w dobrym stanie technicznym, co ma wpływ także na bezpieczeństwo obsługujących je osób. Jest więc wyrazem troski o pracowników.

Komu zlecić serwis wózków widłowych dwupaletowych?

Zachowanie właściwego stanu technicznego wózków widłowych dwupaletowych to obowiązek, który ciąży na pracodawcy (właścicielu sprzętu). Nie oznacza to jednak, że musi on kontrolować ich sprawność samodzielnie. Wręcz przeciwnie. Jeśli nie ma stosownych uprawnień, zadanie to musi zlecić specjalistom. Profesjonalny serwisant sprawdzi poprawność funkcjonowania wszystkich elementów i mechanizmów. Wskaże również ewentualne usterki i naprawi je.

Korzystając z usług fachowego serwisu wózków widłowych, możesz liczyć przede wszystkim na dostęp do wysokiej jakości części zamiennych. Wiele podmiotów oferuje również gwarancję na swoje usługi, a także sprzęt zastępczy, jeśli okaże się, że urządzenie nie może zostać naprawione od ręki. To niezwykle praktyczna opcja.

Serwis wózków widłowych – systematyczność to podstawa

Żeby serwis wózków widłowych był efektywny i zapobiegał występowaniu poważnych awarii, musi być wykonywany systematycznie. Przeglądy codzienne mogą być wykonywane przez samych operatorów wózków widłowych. Przeprowadzane przed i po zakończeniu pracy pozwolą wykryć ewentualne nieprawidłowości.

Natomiast przeglądy konserwacyjne powinny być wykonywane przez profesjonalistów. Najczęściej przeprowadza się je co 30 lub 60 dni, co uzależnione jest od rodzaju sprzętu i zaleceń producenta. Jeśli nie ma wyraźnych wytycznych producenta, wówczas należy kierować się ministerialnymi rozporządzeniami. Co więcej, raz na rok lub dwa Urząd Dozoru Technicznego wykonuje także przeglądy okresowe.

Wózki widłowe dwupaletowe to sprzęt, który jest intensywnie eksploatowany. Systematyczne serwisowanie pozwoli uniknąć poważnych awarii i zachować sprawność urządzeń na dłużej. Zapewni również bezpieczeństwo ich operatorom.

zamknij